Celem organizowanego przez nas konkursu jest między innymi: rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży, kultywowanie tradycji świątecznych, rozwijanie wyobraźni plastycznej, rozwijanie zdolności manualnych, inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych, integracja dzieci i młodzieży oraz rozwijanie wśród dzieci wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną. Komisja konkursowa oceniła wkład pracy, estetykę i inwencję twórczą. Tym samym przyznano:

W kategorii przedszkole – klasa 0:
I miejsce – Dominik Stafiński
II miejsce – Wiktoria Krawczyńska
III miejsce – Michał Wójcik
Wyróżnienia otrzymali: Krystian Miszczak, Punkt Przedszkolny Grupa „Żabki” przy ZS w Strachosławiu, Punkt Przedszkolny przy SP w Kamieniu

W kategorii klasy I – III i IV:
I miejsce – Jakub Stafiński
II miejsce – Martyna Mazurek
III miejsce – Lena Michałowska
Wyróżnienia otrzymali: Łukasz Kupracz, Dominika Bas, Olga Kołtun, Patryk Miszczak, Kacper Gąsiorowski

W kategorii gimnazjum:
I miejsce – Wiktoria Mazurek
II miejsce – Gabriela Grabowska
III miejsce – Michał Gajuk

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplom podziękowania za udział w konkursie.