W grudniu 2017 r. nauczyciele języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu zorganizowali I Gminny Konkurs Plastyczno – Językowy My Christmas Card, który adresowany był do dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniów kl. I – VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum. Polegał na wykonaniu kartki świątecznej z życzeniami w języku angielskim. Najmłodsi uczestnicy konkursu z oddziału przedszkolnego i kl. I mogli przygotować kartkę bez życzeń. Technika prac była dowolna. Uczniowie wykazali się dużą oryginalnością i pomysłowością. Do dnia 6 grudnia 2017 roku wpłynęły prace ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu, Czerniejowie oraz Strachosławiu w trzech kategoriach wiekowych:

Kl.0 - III SP - 47 prac

Kl. IV – VI SP -  37 prac

Kl. VII, II, III G – 18 prac.

Z przyjemnością publikujemy wyniki  konkursu:

Kategoria klas 0 - III

 1. Angelika Blacha – SP Kamień
 2. Dominika Kryszczuk – SP Strachosław
 3. Mikołaj Zubek – SP Czerniejów
 4. Szymon Szpindowski – SP Kamień (wyróżnienie)

Kategoria klas IV – VI

 1. Karolina Kołyga - SP Strachosław
 2. Kacper Zubek – SP Czerniejów
 3. Kuba Tołysz – SP Kamień
 4. Szymon Łoboda – SP Czerniejów (wyróżnienie )

Kategoria klas VII SP, II – III Gimnazjum

 1. Michał Kaszak – SP Czerniejów
 2. Natalia Kryszczuk – SP Strachosław
 3. Weronika Jabłońska – SP Kamień
 4. Natalia Muszałowska - Norko – SP Strachosław (wyróżnienie)

     Uroczyste wręczenie nagród wymienionym uczniom odbędzie się 25 stycznia 2018 r. podczas Gminnego Przeglądu Jasełek w Strachosławiu. Wszystkim uczestnikom konkursu, którzy nie zostali wyróżnieni zostaną przekazane do szkół drobne nagrody pocieszenia

Dziękujemy wszystkim uczniom i ich nauczycielom za udział w konkursie!

Organizatorzy: Anna Prystupa i  Małgorzata Tokarczuk