Harmonogram dyżurów w miesiącu MARCU 2017 r.

Planujesz aplikować o środki w ramach naborów wniosków ogłaszanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”? Przygotowujesz wniosek o przyznanie pomocy bądź biznesplan? Masz wątpliwości czy możesz ubiegać się o wsparcie w ramach działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Jeśli tak, zapraszamy do skorzystania z doradztwa świadczonego przez pracowników LGD w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR, który dyżuruje jeden dzień w miesiącu na terenie każdej z gmin wchodzących w obszar działania LGD.  Harmonogram dyżurów Punktu w miesiącu marcu 2017 roku:

  • Gmina Kamień         13.03.2017    godz.13.00-15.00      Urząd Gminy Kamień

  • Gmina Dorohusk      14.03.2017   godz.08.30-10.30     GOKiT w Dorohusku

  • Gmina Żmudź          13.03.2017    godz.08.30-10.30      Urząd Gminy Żmudź 

  • Gmina Wojsławice   15.03.2017    godz.08.15-10.15      Urząd Gminy Wojsławice

  • Gmina Białopole      13.03.2017    godz.10.45-12.45      Urząd Gminy Białopole

  • Gmina Horodło         15.03.2017    godz.08.30-10.30     Urząd Gminy Horodło

  • Gmina Dubienka      14.03.2017    godz.11.00-13.00     Urząd Gminy Dubienka

  • Gmina Leśniowice   15.03.2017     godz.10.30-12.30     Urząd Gminy Leśniowice

logotypy