Wójt Gminy Kamień informuje, że w związku ze złożonym wnioskiem na zadanie pn. „Zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kamień” Gmina otrzymała pozytywne rozstrzygnięcie protestu wniesionego do przyznanej projektowi zaniżonej liczby punktów. W piśmie z dnia 10 marca 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie poinformował o przyznaniu naszemu projektowi 98 punktów na 100 możliwych. Taka punktacja kwalifikuje projekt do otrzymania dofinansowania.

W ramach projektu zostaną zrealizowane 244 instalacje solarne i 7 instalacji fotowoltaicznych przy budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kamień, których właściciele zawarli umowy z Gminą w czerwcu ubiegłego roku. Wartość projektu wynosi ponad 2,9 mln złotych.