Instalacje kolektorów słonecznych (opis techniczny) oraz przedmiary robót

2 kolektory + podgrzewacz 200l

3 kolektory + podgrzewacz 300l

4 kolektory + podgrzewacz 400l

5 kolektory + podgrzewacz 500l