Wójt Gminy Kamień

Roman Kandziora
tel. (82) 567 15 51
e-mail:

Sekretarz Gminy Kamień

Joanna Jabłońska
tel. (82) 567 15 51
e-mail:

Skarbnik Gminy Kamień

Irena Jagiełło
tel. (82) 567 14 55
e-mail: