W związku z powyższym w ramach kampanii uruchomiona została strona internetowa www.stoppozaromtraw.pl, na której znajduje się zestaw materiałów promocyjnych takich jak ulotki, plakaty, prezentacja które można wykorzystać podczas spotkań i ań z mieszkańcami gmin i miast. Porady zamieszczone są również w dziale „porady - stop pożarom traw" na stronie internetowej www.straz.gov.pl.