Od dnia 17.08.2017 obowiązuje Decyzja (UE) 2017/1481 zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

Gminy: Dorohusk, Kamień, Chełm, Wierzbica, Sawin, Ruda-Huta i miasto Chełm - ujęte są w obszarze ochronnym - obowiązują nowe świadectwa i przepisy dotyczące uboju gospodarczego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż od dnia 24.08.2017 r. funkcjonuje numer alarmowy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie - 693 613 992

Niniejszy numer telefonu dostępny jest w przypadku wystąpienia nagłych, alarmowych sytuacji z udziałem zwierząt na terenie powiatu chełmskiego.

Wytyczne dotyczące postepowania w przypadku znalezienia padłego dzika

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE