Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

 

Podejmowanie działalności gospodarczej

– limit środków: 500 000,00 zł (ogłoszenie o naborze nr  1/2018)

Termin naboru wniosków: 15 marca 2018 roku - 29 marca 2018 roku

Szczegółowe informacje na stronie www.ziemiachelmska.pl

zakładka: LEADER 2014-2020/Podzakładka: Ogłoszenia o naborach wniosków

oraz w Biurze LGD „Ziemi Chełmskiej”
Pl. Niepodległości 1/330 w Chełmie, tel:. 82 562-75-71  / 531-219-707

 

belka lgd

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.