Wójt Gminy Kamień informuje, że do dnia 10 lutego 2017 r. przyjmowane są wnioski o udzielenie pomocy finansowej na przedsięwzięcia związane z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w 2017 roku. Zadanie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - ilość zrealizowanych wniosków będzie zależna od pozyskanych środków.

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 6 - Pan Grzegorz Mysiak, tel. (82) 567 14 55 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UG Kamień.