Urząd Gminy Kamień informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie poinformował o przyznaniu Gminie Kamień dotacji na demontaż i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest w wysokości 14 900 zł (Gmina wnioskowała o kwotę 57 000 zł). W związku ze znacznym ograniczeniem wysokości przyznanego dofinansowania w stosunku do kwoty wnioskowanej, wartość dotacji przypadającej dla Gminy Kamień nie wystarczy na realizację większości złożonych wniosków.

Jednocześnie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego planuje realizację projektu dotyczącego gospodarowania odpadami azbestowymi, do którego Gmina Kamień złożyła deklarację uczestnictwa. Właściciele nieruchomości, dla których nie wystarczy środków z WFOŚiGW na realizację demontażu pokrycia dachowego, zostaną powiadomieni o możliwości przystąpienia do ww. projektu.