informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

a) podejmowanie działalności gospodarczej

  – limit środków: 200 000,00 zł (ogłoszenie o naborze 10/2017)

b) budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

    – limit środków: 133 883,72 zł (ogłoszenie o naborze 11/2017)

c) zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego

      – limit środków:  570 447,62 zł (ogłoszenie o naborze 12/2017)

Termin naboru wniosków: 27 listopada 2017 roku – 11 grudnia 2017 roku

Szczegółowe informacje na stronie www.ziemiachelmska.pl

zakładka: LEADER 2014-2020/Podzakłada: Ogłoszenia o naborach wniosków
oraz w Biurze LGD „Ziemi Chełmskiej”
Pl. Niepodległości 1/330 w Chełmie, tel:. 82 562-75-71

belka lgd

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.