dyżuruje w dniu 17 listopada w godz. 08.30 – 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy Kamień