w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Kamień w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kamień oraz sprawy bieżące.

 

Lp.

Sołectwo

Data

miejsce

godzina

1.

Andrzejów

12.06.2018.

Świetlica Wiejska

9 00

2.

Czerniejów

12.06.2018.

Świetlica Wiejska

10 00

3

Natalin

12.06.2018.

Mieszkanie Sołtysa

11 00

4.

Kamień

15.06.2018.

Świetlica Wiejska

19 00

5.

Józefin

13.06.2018.

Świetlica Wiejska

11 00

6.

Ignatów

14.06.2018.

Świetlica Wiejska

11 00

7.

Haliczany

18.06.2018.

Mieszkanie Sołtysa

9 00

8.

Koczów

18.06.2018.

Świetlica wiejska

10 30

9.

Wolawce

19.06.2018.

Świetlica Wiejska

9 00

10.

Mołodutyn

19.06.2018.

Świetlica Wiejska

10 30

11.

Strachosław

19.06.2018.

Świetlica Wiejska

12 00

12.

Pławanice

20.06.2018.

Świetlica Wiejska

9 00

13.

Rudolfin

25.06.2018

Szkoła Podstawowa w Kamieniu

9 00

14.

Kamień- Kolonia

25.06.2018.

Szkoła Podstawowa w Kamieniu

10 30