WÓJT GMINY KAMIEŃ

Ogłasza I przetarg nieograniczony pisemny, ofertowy na sprzedaż samochodu specjalistycznego pożarniczego marki Jelcz, model 317 15,2t, typ 004, Nr rejestracyjny LCH S998.

Opis pojazdu:

 1. Nr rejestracyjny - LCH S998.
 2. Rok produkcji – 1981.
 3. Nr identyfikacyjny (VIN) - 0550.
 4. Data pierwszej rejestracji   - 1.01.1988 r.
 5. Wskazanie drogomierza na dzień 20.01.2017 r. - 32 451 km.
 6. Opis rodzaju pojazdu - samochód specjalny pożarniczy na podwoziu.
 7. Charakter wykorzystania - nadwozie specjalistyczne pożarnicze.
 8. Kolor powłoki lakierowej kabiny - czerwony.
 9. Rodzaj zabudowy - cysterna.
 10. Rodzaj kabiny - krótka.
 11. Liczba osi /rodzaj napędu / skrzynia biegów - 2 / 4x2 / manualna.
 12. Rodzaj silnika - z zapłonem samoczynnym.
 13. Pojemność / Moc silnika - 11100 ccm / 149kW (203KM).
 14. Liczba cylindrów / Układ cylindrów - 6 / rzędowy.
 15. Stan techniczny - średni.

Wyposażenie:

 1. Belka sygnalizacyjno- ostrzegawcza.
 2. Autopompa
 3. Lampa oświetleniowa – szperacz.

Samochód można oglądać na terenie Jednostki OSP w Kamieniu ul. Szlachecka 14 codziennie oprócz niedziel i świąt, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z Naczelnikiem lub kierowcą jednostki OSP pod nr telefonu : 509 609 998 i 504 163 996, w terminie do dnia  28. 02.2017 r.

Cena wywoławcza pojazdu - 5 500,00 zł – netto, plus obowiązujący podatek VAT.

Warunki przetargu:

 1. Ofertę należy złożyć na piśmie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu specjalistycznego pożarniczego Jelcz LCH S998” w terminie do dnia 03.03.2017 r. do godz. 12:00 osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w sekretariacie Urzędu Gminy Karmień ul. Diamentową 15 w godzinach pracy urzędu.
 2. Oferta winna zawierać wszystkie informację ujęte we wzorze Formularza ofertowego. Do złożenia oferty można wykorzystać wzór Formularza ofertowego będącego załącznikiem do ogłoszenia.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 28 lutego 2017 r.,
  w wysokości 500,00 zł( słownie pięćset zł) przelewem na rachunek bankowy Gminy Kamień Nr 36 8187 0004 2003 0070 0261 0001 - WBS w Chełmie – Filia w Kamieniu oraz dołączenie dokumentu wpłaty wadium do Formularza ofertowego.
 4. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta była najkorzystniejsza pod względem oferowanej ceny może zostać zaliczona na poczet ceny nabycia pojazdu.
 5. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta nie została przyjęta zostanie zwrócone.
 6. Wadium przepada na rzecz Gminy Kamień, jeżeli uczestnik, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy oraz nie uiści ceny nabycia.
 7. Sprzedający wybierze ofertę zawierającą najwyższą cenę.
 8. W przypadku, gdy uczestnicy zaoferują taką samą cenę – Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg w formie licytacji między tymi oferentami, wyznaczając termin licytacji.
 9. Kupujący jest zobowiązany zapłacić przelewem na rachunek bankowy cenę nabycia pojazdu w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty.
 10. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zakupie nowego samochodu przez jednostkę OSP Kamień.
 11. Wszelkie koszty związane z nabyciem pojazdu ponosi kupujący.
 12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie:

Urząd Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15 w dniu 03.03.2017 r. o godz. 12.15
w gabinecie Wójta Gminy.

 Formularz ofertowy

DSC04615 DSC04617 DSC04618 DSC04620 DSC04621 DSC04623