Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

a) podejmowanie działalności gospodarczej

– limit środków: 1 100 000,00 zł (ogłoszenie o naborze 1/2017)

b) rozwijanie działalności gospodarczej

– limit środków: 200 000,00 zł (ogłoszenie o naborze 2/2017)

c) budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

– limit środków: 414 039,13 zł (ogłoszenie o naborze 3/2017)

d) zachowania i udostępniania lokalnego dziedzictwa kulturowego

– limit środków: 1 154 973,00zł (ogłoszenie o naborze 4/2017)

e) Inicjatywy kulturalno – społeczne integrujące środowisko lokalne

– limit środków: 51 000,00 zł (ogłoszenie o naborze 5/2017).

 

Termin naboru wniosków: 2 marca 2017 roku - 17 marca 2017 roku

Szczegółowe informacje na stronie www.ziemiachelmska.pl

zakładka: LEADER 2014-2020/Podzakładka: Ogłoszenia o naborze

oraz w Biurze LGD „Ziemi Chełmskiej”

Pl. Niepodległości 1/330 w Chełmie, tel:. 82 562-75-71

logotypy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.