Wójt Gminy Kamień informuje, że złożony przez Gminę Kamień wniosek pn. „Zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kamień” został wybrany przez Zarząd Województwa Lubelskiego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostaną zrealizowane 244 instalacje solarne i 7 instalacji fotowoltaicznych przy budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kamień, których właściciele zawarli umowy z Gminą w czerwcu ubiegłego roku. Wartość projektu wynosi ponad 2,9 mln złotych.

Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2018-2019.