Urząd Gminy Kamień i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie informują o zakazie pobierania wody z  hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieciach wodociągowych ujęć wody w Gminie Kamień. Prawo do uruchomienia hydrantów mają służby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie oraz służby ratownicze straży pożarnej. Nielegalny pobór wody z gminnego hydrantu podlega karze grzywny. Ponadto każde niekontrolowane uruchomienie hydrantu  powoduje zanieczyszczenie wody w sieci.

Proszę o zastosowanie się do powyższej informacji.