W związku z rezygnacją części uczestników projektu polegającego na zakupie i montażu kolektorów słonecznych ogłaszamy nabór uzupełniający dla osób zainteresowanych skorzystaniem z unijnej dotacji na montaż instalacji solarnej.

W dodatkowym naborze uczestniczyć mogą właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Kamień o uregulowanym stanie prawnym, posiadających techniczne możliwości montażu takiej instalacji. Nie dopuszcza się montażu instalacji solarnej na dachach pokrytych materiałem zawierającym azbest.

Zainteresowani właściciele nieruchomości proszeni są o wypełnienie zamieszczonych poniżej formularzy – ankiety i deklaracji udziału w projekcie i dostarczenie ich do Urzędu Gminy Kamień, pokój nr 6 w terminie 20-28 marca br.

Ankieta

Deklaracja udziału w projekcie

EFRR logotypy 2018