mlodziez kreatywna

Rekrutacja do uczestnictwa w projekcie prowadzona jest na bieżąco! Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, formularz rekrutacyjny oraz wymagane oświadczenie są dostępne na stronie www.ziemiachelmska.pl w Zakładce PO WER 2014-2020 Podzakładka Młodzież NEET-kreatywna i aktywna oraz w pok. 47 w budynku Gmachu przy Pl. Niepodległości 1, tel. 535-306-732, w godz. 8.00-16.00.