Wójt Gminy Kamień informuje, że dyżury w okresie ferii letnich w roku 2018  pełnią niżej wymienione oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne.

1.Oddział przedszkolny i punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej w Strachosławiu będzie czynny podczas wakacji w następujących terminach:

- punkt przedszkolny – od  2.07.2018r. do 26.07.2018r. w  godz. 6.45-16.45

- oddział przedszkolny– od  2.07.2018r. do 26.07.2018r w godz. 7.30-12.30

2.Oddział przedszkolny i punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kamieniu będzie czynny podczas wakacji w następujących terminach:

- punkt przedszkolny-– od  6.08.2018r. do 31.08.2018r w godz. 7.00-15.00

- oddział przedszkolny-– od  6.08.2018r. do 31.08.2018r w godz. 7.30-12.30

Ponadto w okresie wakacji letnich będzie pełnił dyżur oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Czerniejowie w następujących terminach:

Oddział przedszkolny -od  25.06.2018r. do 3.08.2018r. w godz.8.30-15.30

        Zapisów na uczęszczanie dzieci do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w okresie wakacji letnich należy dokonywać w w/w placówkach. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur w okresie ferii letnich do pobrania w sekretariatach szkół.

                                                                                                                                   Wójt Gminy Kamień

                                                                                                                                   /-/ Roman Kandziora